ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Radisson Blu กรุงดาการ์ โดยมีนาย Aly Saleh Diop รัฐมนตรีกระทรวงปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายเซเนกัล คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนสมาคมและชุมชนไทยในสาธารณรัฐเซเนกัลเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเซเนกัลให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนาย Aly Saleh Diop ได้กล่าวสุนทรพจน์ยินดีที่ไทยกับเซเนกัลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยทั้งสองประเทศมีโอกาสในการต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อีกมาก รวมทั้งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาการเกษตร ประมง และสาธารณสุข ซึ่งไทยได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือในเซเนกัลด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ภายหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอำนวยพรแด่ประธานาธิบดีเซเนกัล ตลอดจนมิตรภาพ ความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ
ดูทั้งหมด
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ระวัง กลโกงมิจฉาชีพ !!
วิธีหลอกที่พบได้บ่อยกับชาวไทยที่ติดต่อกับบุคคลที่แอบอ้างว่ามาจากภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ได้แก่
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ที่ตั้ง :

10 Rue Leon G. Damas Angle F., Fann Residence, B.P. 3721. Dakar

เบอร์ติดต่อ :

+221 33 869-3290 ([email protected])

เปิดให้บริการ :

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น./ 14.00-16.00 น.