กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและอาหารไทย ณ โรงเรียนนานาชาติกรุงดาการ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและอาหารไทย ณ โรงเรียนนานาชาติกรุงดาการ์

5 พ.ค. 2560

1,355 view

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนไทย จัดบูธประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในกิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติประจำปีของโรงเรียนนานาชาติกรุงดาการ์ (International School of Dakar) โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว

                        กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติประจำปีของโรงเรียนนานาชาติกรุงดาการ์ จัดขึ้นทุกปีในช่วงก่อนการปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ การเดินขบวนชุดประจำชาติ การแสดงของเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในปี 2560 มีประเทศที่เข้าร่วมจัดบูธฯ ประมาณ 20 ประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อิตาลี เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารไทย ให้เป็นที่แพร่หลายต่อชาวเซเนกัลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเซเนกัล

************

สอท. ณ กรุงดาการ์

เมษายน 2560

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ