สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ที่อยู่ 
เลขที่ 10 ถนน Leon G. Damas
Angle F., เขต Fann Residence,
B.P. 3721. กรุงดาการ์  สาธารณรัฐเซเนกัล

โทรศัพท์:  +221 33 869 3290
โทรสาร:   +221 33 824 8458
อี-เมล์: thaidkr@orange.sn

กรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทย +๒๒๑ ๗๘๕๙๘๕๙๖๖

เวลาทำการ
สถานเอกอัครราชทูต: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 17.00 น.
ฝ่ายกงสุล/วีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.