สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (Dakar)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์


(Dakar)

ที่ตั้ง

10 Rue Leon G. DamasAngle F., Fann Residence,B.P. 3721. Dakar

วันที่ทำการ

Monday - Friday 8.30 - 12.00 and 13.30 - 16.30 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

8.30 - 12.00 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(221) 33 869-3290

แฟ็กซ์

(221) 33 824-8458, 825-6360

อีเมล

thaidkr@orange.sn,thaiembassy.dar@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
(MR. NIPON PETCHPORNPRAPAS)

Counsellor
(Counsellor)

- นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์
(MR. JIRAJETT WONGNORRASET)

- นางสาวปวีณา สุทธิศรีปก
(MISS PAVEENA SUTTHISRIPOK)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวเอมอัชฌา สมสมาน
(MISS AIMATCHA SOMSAMAN)

- นางศิริกรพร พหลยุทธ
(MRS. SIRIKORNPORN PHAHOLYUT)