การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์ไทย – เซเนกัล

การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์ไทย – เซเนกัล

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ธ.ค. 2564

| 437 view
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สอท. ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงอาบูจา ได้จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์ไทย – เซเนกัล (Thai – Senegalese Online Business Matching) ประเภทสินค้าข้าว โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ออท. ณ กรุงดาการ์ นาย Mbaye Chimere NDIAYE เลขาธิการหอการค้า อุตสาหกรรมและการเกษตรกรุงดาการ์ และนายสุพัฒน์ สระน้อย ผู้อำนวยการ สคต. ณ กรุงอาบูจา ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไทย/เซเนกัล ได้พบปะทำความรู้จัก และเจรจาด้านธุรกิจการค้าข้าว เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านการค้า 2 ฝ่ายไทย – เซเนกัล ซึ่งในปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ