ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ที่ตั้ง :

10 Rue Leon G. Damas Angle F., Fann Residence, B.P. 3721. Dakar

เบอร์ติดต่อ :

+221 33 869-3290 ([email protected]) กรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทย +๒๒๑ ๗๗๖๗๕๓๙๐๗

เปิดให้บริการ :

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.