ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร อุปกรณ์ในชนบท และอธิปไตยทางอาหาร เซเนกัล
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aly Ngouille Ndiaye รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร อุปกรณ์ในชนบท และอธิปไตยทางอาหาร เซเนกัล (Minister of Agriculture, Rural Equipment and Food Sovereignty) ณ Ministerial Sphere of Diamniadio เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเซเนกัล โดยเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในเซเนกัล ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการขยายผลจากความสำเร็จของโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในเซเนกัล ในบริเวณโบสถ์ Abbaye de Keur Moussa เมือง Thiès ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเซเนกัล ที่ไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยี ในการอบแห้งผักผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดความสูญเสียจากผักผลไม้เน่าเสียและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเซเนกัล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความพร้อมที่จะต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกัน เพื่อกระจายผลจากความสำเร็จของโครงการฯ ไปยังพื้นที่อื่นของเซเนกัลด้วย
ดูทั้งหมด
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
ขอเชิญชุมชนชาวไทยเข้าร่วมการลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพร
ขอเชิญชุมชนชาวไทยเข้าร่วมการลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพร
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ที่ตั้ง :

10 Rue Leon G. Damas Angle F., Fann Residence, B.P. 3721. Dakar

เบอร์ติดต่อ :

+221 33 869-3290 ([email protected])

เปิดให้บริการ :

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.