กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

| 543 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประธานในพิธี ได้นำข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนคนไทยในเซเนกัล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ Empire des Enfants ซึ่งเป็นองค์กรลักษณะบ้านพักฉุกเฉินที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนโดยให้ที่พักอาศัย อาหาร และการศึกษาพื้นฐานแก่เด็ก ๆ เหล่านั้น โดยในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก (อาหารท้องถิ่น Thiébou Guinar) รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้แก่องค์กรดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ