งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

8 ธ.ค. 2564

35 view

กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย

"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล"

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ