งานเทศกาลไทย 2021 ที่นครอาบิดจัน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

งานเทศกาลไทย 2021 ที่นครอาบิดจัน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

10 ก.ย. 2564

134 view

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอาบิดจัน สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ได้จัดงานเทศกาลไทย 2021 ณ ศูนย์การค้า Prima Center นครอาบิดจัน โดยภายในงานมีการสาธิตการทำอาหารไทย การแสดงศิลปะมวยไทย นาฏศิลป์ไทย และการแสดงสินค้าไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทยในนครอาบิดจัน ซึ่งการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างดี ได้รับการชื่นชมและความสนใจจากชาวโกตดิวัวร์เป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ