ประกาศวันหยุด/ Embassy Holidays

ประกาศวันหยุด/ Embassy Holidays

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 46 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. และวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และและวันหยุดทางศาสนาของเซเนกัล ตามลำดับ

The Royal Thai Embassy in Dakar will be closed on Friday 3 June and Monday 6 June in observance of Her Majesty The Queen’s Birthday and Whit Monday respectively.