รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือรัฐบาลเซเนกัลเพื่อสมทบกองทุน FORCE COVID-19

รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือรัฐบาลเซเนกัลเพื่อสมทบกองทุน FORCE COVID-19

29 ส.ค. 2563

90 view

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ   นาย Amadou Hott รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การวางแผน และความร่วมมือระหว่างประเทศเซเนกัล เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยสมทบกองทุน FORCE COVID-19 เพื่อสนับสนุนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเซเนกัลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือชาวเซเนกัลที่ประสบความทุกข์ยากจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์อันดีที่แสดงออกถึงไมตรีจิตรระหว่างไทยและเซเนกัล โดยเฉพาะในปี 2563 นี้ ซึ่งครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เซเนกัล โดยในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านเศรษฐกิจ และแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศประเทศด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ