วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2563

| 309 view

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในเซเนกัล ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ