สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของและซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาล Promesse Avenir ในชุมชน Ngor

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของและซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาล Promesse Avenir ในชุมชน Ngor

19 ก.ค. 2564

147 view
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ นำโดยนายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ อุปทูตฯ และนางสาวเอมอัชฌา สมสมาน เลขานุการโท ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของและการซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาล Promesse Avenir ในชุมชน Ngor กรุงดาการ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1–3

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเซเนกัล และต่อยอดความสัมพันธ์ในระดับประชาชนสู่ประชาชน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ