สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2564

| 195 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำข้าราชการพร้อมคู่สมรส ถวายความเคารพและร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ