เอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

เอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

15 ก.ค. 2564

193 view

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564  นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ นาย Alassane Ouattara ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโกตดิวัวร์  ถิ่นพำนัก ณ กรุงดาการ์ เซเนกัล โดยพิธียื่นพระราชสาส์นดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ที่นครอาบิดจัน ก่อนหน้านั้น นายนิพนธ์ฯ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาง Kandia Kamissiko Camara รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับลู่ทางการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการให้ทุนฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ ที่ประเทศไทยให้แก่โกตดิวัวร์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น นายนิพนธ์ฯ และคณะยังได้หารือข้อราชการกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอาบิดจัน เกี่ยวกับการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในโกตดิวัวร์ และการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนได้พบบริษัทผู้นำเข้าข้าวจากประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการรักษาตลาดข้าวไทยในโกตดิวัวร์ อีกทั้งได้เยี่ยมเยียมคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในโกตดิวัวร์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ