เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยม รพ. Hopital de la Paix de Ziguinchor

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยม รพ. Hopital de la Paix de Ziguinchor

27 ก.ย. 2564

116 view
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยนายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ ที่ปรึกษา และ น.ส. เอมอัชฌา สมสมาน เลขานุการโท ได้เดินทางไปยังเมือง Ziguinchor (อยู่ทางตอนใต้ของเซเนกัล ห่างจากกรุงดาการ์ประมาณ 460 ก.ม.) เพื่อเยี่ยม รพ. Hopital de la Paix de Ziguinchor ซึ่งประเทศไทยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุข และเพื่อพบปะสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นเมือง Ziguinchor

ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน รพ. Hopital de la Paix de Ziguinchor ในการดำเนินกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการด้านสาธารณสุข (หู คอ จมูก) ตั้งแต่ปี 2560 โดยโครงการดังกล่าวได้ให้การรักษาคนไข้ผู้ยากไร้กว่า 5,000 คน รวมทั้งคนไข้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดกว่า 400 ราย ซึ่งคนไข้เหล่านี้ไม่ได้มาจากเมือง Ziguinchor หรือเมืองใกล้เคียง เช่น Kolda และ Sedhiou เท่านั้น แต่ยังมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเซเนกัล ได้แก่ แกมเบีย กินีบิสเซา และกินี อีกด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ออท. นิพนธ์ฯ ได้เข้าพบ นาย Guedj DIOUF ผู้ว่าการเมือง Ziguinghor และ นาย Abdoulaye BALDE นายกเทศมนตรีเมือง Ziguinchor ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และเมือง Ziguinchor ในด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในระหว่างการพบกับนายกเทศมนตรีเมือง Ziguinchor สื่อมวลชนจากโทรทัศน์ท้องถิ่น Groupe Médias du Sud (GMS) ได้ทำข่าวและได้เผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 ในรายการข่าวโทรทัศน์ช่อง GMS ของเซเนกัล

ดังปรากฏตามลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=XfiiJA33hpQ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ