เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พบหารือกับประธานหอการค้า อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมกรุงดาการ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พบหารือกับประธานหอการค้า อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมกรุงดาการ์

29 ส.ค. 2563

315 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้พบหารือกับนาย Abdoulaye Sow ประธานหอการค้า อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมกรุงดาการ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าฯ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับลู่ทางในการส่งเสริมค้า โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศต่อไป

เอกสารประกอบ

news_other-20200826-202810-2.jpg
news_other-20200826-202810-3.jpg
news_other-20200826-202810-4.jpg
news_other-20200821-231337-0_1.jpg
news_other-20200826-202810-1.jpg