เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สำรวจโรงเพาะเลี้ยงปลานิลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยที่เมือง Richard Toll พร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือไทย-เซเนกัลด้านการประมง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สำรวจโรงเพาะเลี้ยงปลานิลที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยที่เมือง Richard Toll พร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือไทย-เซเนกัลด้านการประมง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2564

| 191 view
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และ จนท. สอท. ได้เดินทางไปยังเมือง Richard Toll (อยู่ห่างจากกรุงดาการ์ประมาณ 400 ก.ม.) เพื่อสำรวจสภาพโรงเพาะเลี้ยงปลานิลที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนในการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 พร้อมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย-เซเนกัลในด้านการประมงเพิ่มเติม
โดยนาง Tenning Sene ผู้อำนวยการสำนักงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ (ANA) และคณะผู้เชี่ยวชาญของ ANA ให้การต้อนรับและนำชมโรงเพาะเลี้ยง

ความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างไทย-เซเนกัล เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยนอกเหนือจากการให้การสนับสนุนการสร้างบ่อเพาะพันธ์ปลานิลที่เมือง Richard Toll แล้ว ประเทศไทยยังได้มอบลูกปลานิลจำนวน 2,000 ตัว สำหรับเพาะเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ และจัดการฝึกอบรมและดูงานที่ประเทศไทยให้แก่เจ้าหน้าที่ ANA ด้วย

ออท. นิพนธ์ฯ ได้กล่าวย้ำความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-เซเนกัล ซึ่ง ผอ. Sene ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเซเนกัล ซึ่งเป็น 1 ใน 27 สาขาหลักสำคัญที่รัฐบาลเซเนกัลระบุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ Plan Sénégal Emergent (PSE) ตามนโยบายของประธานาธิบดี Macky Sall

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เผยแพร่ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 ในรายการข่าวโทรทัศน์ช่อง RTS ของเซเนกัลดังปรากฏ https://www.youtube.com/watch?v=GxXrfHRkMas (ประมาณนาทีที่ 1.36-4.07)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ