เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าอำลาประธานาธิบดีเซเนกัลในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าอำลาประธานาธิบดีเซเนกัลในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 199 view
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เข้าอำลานาย Macky Sall ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล และประธานสหภาพแอฟริกา (African Union) วาระปี 2565-2566 ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตนิพนธ์ฯ พ้นหน้าที่จากเซเนกัล ในระหว่างการสนทนาทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดีที่ประเทศไทยและเซเนกัลมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสาธารณสุข การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนด้านการค้า 2 ฝ่าย และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบสหประชาชาติ และเวทีองค์การระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตนิพนธ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดี Macky Sall และรัฐบาลเซเนกัลสำหรับความช่วยเหลือและความร่วมมือที่มีให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ตลอดช่วงการประจำการของเอกอัครราชทูตนิพนธ์ฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ