โครงการสอนมวยไทย “Thai Boxing class: Training the Trainers” 9-13 พฤษภาคม 2565

โครงการสอนมวยไทย “Thai Boxing class: Training the Trainers” 9-13 พฤษภาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 148 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับสมาคมมวยไทยเซเนกัล (Association of Muay Thai in Senegal) มีกำหนดจัดโครงการสอนมวยไทย “Thai Boxing class: Training the Trainers” ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 นำโดย นาย Ahmed Cheikh Bara Mbacke ครูมวยไทยชาวเซเนกัล

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวเซเนกัลรู้จักประเทศไทยผ่านกีฬาประจำชาติไทย โดยการฝึกสอนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป ในวันที่ 9 และ 13 พฤษภาคม 2565 ณ Fight Club Dakar (Le Middle School Bilingue, Almadies) เวลา 18.00 น. – 21.00 น. และกลุ่มครูผู้ฝึก (วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565) เพื่อนำทักษะไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในชุมชนต่อไป ทั้งนี้ สมาคมมวยไทยเซเนกัลได้ก่อตั้งเมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความนิยมมวยไทยในเซเนกัลที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมมวยไทยสู่กีฬาสากลระดับโลกต่อไปอีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ +221 77 648 6628 /+221 77 431 7085 หรือ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ