โอกาสใหม่ในต่างแดน ลู่ทางการขยายตลาดสินค้าไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

โอกาสใหม่ในต่างแดน ลู่ทางการขยายตลาดสินค้าไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 170 view

การจัดงานแสดงสินค้าด้านเครื่องสำอางค์และความงามครั้งที่ 2 Beauty Cosmetics Hygiene Products (BCH) West Africa เป็นอีกเวทีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการมาออกร้านแสดงสินค้าประเภทความงาม เครื่องสำอางค์ และอุปกรณ์เสริมสวยที่น่าจับตามองสำหรับตลาดเกิดใหม่อย่างแอฟริกาตะวันตกและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายโอกาสให้แก่ สินค้าและธุรกิจจากประเทศไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การแสดงสินค้า ( Centre des Expositions) เมือง Diamniadio ชานกรุงดาการ์      

ทำไมถึงต้องเป็นเซเนกัล

เซเนกัลเป็นประเทศที่เปิดกว้างต่อวัฒนธรรมต่างชาติและเปิดเสรีในการรับสินค้าต่างประเทศ

เซเนกัลเป็นประเทศที่มีอัตราการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์และความงามสูงเป็นอันดับต้นของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกทั้งหมด รวมถึงประชาชนหันมาสนใจในความงามและการดูแลรักษาเรือนร่าง (beauty and Grooming) ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้มีการศึกษาและผู้มีอันจะกิน

เซเนกัลเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในแอฟริกาตะวันตก และเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การเงินและการธนาคารของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่ใช้เงินสกุลฟรังก์เซฟา (XOF) ซึ่งมีค่าเงินคงที่และอิงกับค่าเงินสกุลยูโร นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางเรือจากภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลาง โดยประเทศเซเนกัลมีท่าเรือที่สำคัญสองท่าเรือ ได้แก่ 1. ท่าเรือกรุงดาการ์ 2. ท่าเรือเมืองซิกิงชอร์ทางภาคใต้  การมีท่าเรือขนาดใหญ่ทำให้ให้เซเนกัลเป็นประตูเชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น อาทิ แกมเบีย (ภาษาอังกฤษ) กินีบิสเซา (โปรตุเกส) มาลี (ฝรั่งเศส) กินี (ฝรั่งเศส) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญในการซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตจากเซเนกัล และเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการแต่ไม่มีมีทางออกทะเล (landlocked country) อาทิ มาลี และประเทศแอฟริกาอื่นๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ (francophonie) ซึ่งคาดว่าในปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมากถึง 300 ล้านคนในแถบนี้ จึงนับเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจตลาดหนึ่ง   

ในปัจจุบันเซเนกัลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยและส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงการขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม การให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ด้าน ถนนระหว่างเมืองใหญ่ ทางหลวง ทางรถไฟ  

จุดแข็งของเครื่องสำอางค์ไทย

สตรีชาวเซเนกัลมองสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและ นิยมสินค้าเครื่องสำอางค์และประทินผิวของไทยเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากกระแสนิยมเกาหลี K-Pop ภาพยนต์ไทย อาทิ ต้มยำกุ้ง และองค์บาก  ซึ่งทำให้ผู้บริโภคชาวเซเนกัลค่อนข้างมั่นใจสินค้าจากไทย ในปัจจุบันมีการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางค์ไทยในชื่อ Thai Cosmetics Senegal สินค้าที่นำมาขายได้แก่ สบู่ สบู่เหลว เกลือขัดผิว เกลือขัดตัว เซรั่มบำรุงผิว อาหารเสริมประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์กลุ่มทำให้ผิวขาว (Whitening)

สำหรับภาคเครื่องสำอางค์นั้น สินค้าที่จะมีการส่งเสริมได้แก่ สินค้าประเภทของใช้เด็กอ่อน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากธรรมชาติ วัตถุดิบสำหรับทำเครืองสำอางค์จากธรรมชาติ  อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย การผลิตป้ายชื่อสินค้า อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม อุปกรณ์ร้านเสริมสวย ผลิตภัณฑ์สำหรับทำสีผม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำสีเล็บ นอกจากนั้นจะมีการช่วงการจัด b2b (business to Business)  ให้แก่บริษัทไทยที่มาจัดแสดงเพื่อหาคู่ค้าที่เหมาะสมในการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ  ทั้งนี้ บริษัทเอกชนไทยที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมลเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าได้ที่ www.bchexpo.com

SENFOOD/SENPACK ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 -14 พ.ค. 2565

งานแสดงสินค้าประเภทอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เดิมชื่องาน SIPAL/SIES  (จัดครั้งแรกในปี 2013 ) โดยในปีนี้นับเป็นการจัดครั้งที่ 3  ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นที่ ศูนย์แสดงสินค้ากรุงดาการ์ (C.I.C.A.D) เมือง Diamniadio  ชานกรุงดาการ์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารมาพบปะแลกเปลี่ยน และโดยเฉพาะในด้านการบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งเซเนกัลมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมนี้  ซึ่งด้วยความมีเสถียรภาพทางการเมืองและความพร้อมด้านเศรษฐกิจ และการเงินการธนาคาร เซเนกัลจึงน่าจะเป็นประตูเศรษฐกิจที่สำคัญในการลงทุนเพื่อพัฒนาสินค้าประเภทอาหาร ในการส่งออกขายไปในประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและประเทศในทวีปแอฟริกาอื่นๆ ที่มีความต้องการสินค้าประเภทอาหาร  คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานวันละประมาณ 3000 คน และจะมีบริษัทที่เข้าร่วมจากประเทศเซเนกัลรวมถึงต่างประเทศประมาณ 150 บริษัท

ข้อมูลและสถิติจากปีที่ผ่านมา 2564 มีผู้เข้าชมงานที่มาจากบริษัทจำนวน 1392 คน มีผู้มาออกร้านนิทรรศกาจำนวน 100 บริษัท มีการจับคู่ธุรกิจ 85 ครั้ง ผู้เข้าชมทั่วไปจำนวนรวม 2372 คน พื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้า 3500 ตารางเมตร -3-

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการออกร้านและข้อมูลการจัดงาน SENFOOD/SENPACK สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เวบไซต์ของหน่วยงาน www.senefoodexpo.com / www.senepack.com หรือหากต้องการรับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับประเทศเซเนกัลสามารถขอรับข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กุรงดาการ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ซึ่งพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับผู้จัดงานเซเนกัลดังกล่าว

                                                ************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์                                                                                                                      

เมษายน 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ