สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาที่สมาคม Empire des Enfants กรุงดาการ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาที่สมาคม Empire des Enfants กรุงดาการ์

24 ก.ค. 2563

104 view

เมื่อวันที่ 23 กรกฎคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และครอบครัว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ Empire des Enfants ซึ่งเป็นองค์กรลักษณะบ้านพักฉุกเฉินที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนในกรุงดาการ์ โดยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก พร้อมมอบยารักษาโรคและอุปกรณ์กีฬาให้แก่องค์กรดังกล่าว

อนึ่ง Empire des Enfants ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่เร่ร่อนตามท้องถนน โดยการให้ที่พักชั่วคราว อาหาร และการศึกษา ประมาณปีละ 250 – 300 คน โดยในปัจจุบันมีเด็กอาศัยอยู่ประมาณ 35 คน อายุระหว่าง 6 – 15 ปี           

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ