สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2563

89 view

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการ พร้อมครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนผู้แทนชุมชนไทยในเซเนกัล เข้าร่วมในพิธีและได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

อนึ่งก่อนหน้านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ Empire des Enfants กรุงดาการ์ ซึ่งเป็นองค์กรลักษณะบ้านพักฉุกเฉินที่ให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนในกรุงดาการ์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก พร้อมมอบยารักษาโรคและอุปกรณ์กีฬาให้แก่องค์กรดังกล่าว

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ