เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เยี่ยมชมบริษัท SENCOM ผู้นำเข้าข้าวไทยมายังเซเนกัล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เยี่ยมชมบริษัท SENCOM ผู้นำเข้าข้าวไทยมายังเซเนกัล

14 ส.ค. 2563

77 view

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้ไปเยี่ยมชมบริษัท SENCOM ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าข้าวไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า Royal Umbrella โดยได้พบหารือกับนาง Marieme Diouck กรรมการบริหารบริษัทฯ เพื่อรับฟังสถานการณ์ตลาดข้าวในเซเนกัลและในประเทศแอฟริกาตะวันตก ตลอดจนหารือเกี่ยวกับลู่ทางในการส่งเสริมการส่งออกข้าวไทยมายังเซเนกัลและประเทศในแอฟริกาตะวันตก

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ