ภาพสินค้าอาหารไทยในประเทศเซเนกัล

ภาพสินค้าอาหารไทยในประเทศเซเนกัล

15 ก.ย. 2562

90 view

 

June 29, 2009, 11:25 pm

 

  

 

 

    

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

      

 

 

                                                                          

 

 

********* RTE/DAKAR/15 JUNE 2009*********