กฎระเบียบและการขออนุญาตสำหรับผู้ป่วยนำยาติดตัวเข้ามาและนำออกนอกราชอาณาจักรไทย

กฎระเบียบและการขออนุญาตสำหรับผู้ป่วยนำยาติดตัวเข้ามาและนำออกนอกราชอาณาจักรไทย

15 ก.ย. 2562

74 view

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำฐานข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเผยแพร่กฎระเบียบและการขออนุญาต
กรณีที่ผู้ป่่วยนำยาซึ่งจัดเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ติดตัวเข้ามาหรือนำเข้าออกไปนอกราชอาณาจักรไทย
โดยสามารถเข้าดูกฎระเบียบดังกล่าวได้ที่ 

http://narcotic.fda.moph.go.th/faq/php

 

                          **********