ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

15 ก.ย. 2562

96 view

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เซเนกัลเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุด
มีเพียงเฉพาะภาคใต้ของประเทศที่มีปัญหาความไม่สงบและการก่อการร้าย 

ในกรุงดาการ์ ตามถนนหนทางตรอกซอยทุกแยกไฟแดง จะมีพ่อค้าเร่ขายสินค้าอยู่ทั่วไป
ซึ่งพยายามเข้ามาตีสนิทจะเสนอขายสินค้า ถ้าเจอกรณีมีพ่อค้าเร่ไม่ควรแสดงความสนใจ
หรือทักทายใด ๆ ควรเดินเลี่ยง หรือเข้าห้างร้าน ภัตตาคาร หรือโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ 
อาจมีการฉกชิงวิ่งราว การล้วงกระเป๋าโดยกระทำเป็นกลุ่ม ดังนั้น การไปในที่เปลี่ยนหรือ 
สถานที่ต่าง ๆ ในมุมมืด หรือยามวิกาล จึงไม่ปลอดภัย สำหรับทรัพยสินเครื่องประดับ
ที่มีค่า เช่น ทอง ทับทิม เครื่องเพชร ไม่ควรนำติดตัวไปด้วย 

อนึ่ง สำหรับผู้ที่มียานพาหนะส่วนตัว ถ้าจอดไว้ในที่เปลี่ยน หรือตามชายหาดบางแห่ง
พึงต้องระวังการทุบกระจกเพื่อขโมยทรัพยสินมีค่า 

*******************