การคมนาคมและการสื่อสาร

การคมนาคมและการสื่อสาร

15 ก.ย. 2562

30 view

การคมนาคมและการสื่อสาร 

ระบบ Internet / โทรศัพท์

เซเนกัลเปิดให้บริการการสื่อสารข้อมูลระบบ Internet โดยมี service provider 
2-3 ราย ได้แก่

 

1. Orange       -->  http://www.orange.sn/sargal/

2. TIGO          -- > http://www.tigo.sn/

3. Expresso   -- >  https://www.expressotelecom.sn/

 


อย่างไรก็ตาม ระบบอินเตอร์เนตมักจะประสบปัญหาทางด้านเทคนิค
ทำให้บางช่วงไม่สามารถใช้งานได้ 

การใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

เซเนกัลไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ดังนั้น คนทั่วไปจึงต้องใช้บริการโทรศัพท์พกพา
โดยอาศัยการเติมเงินจากบัตรเติมเงิน ซึ่งสามารถพบเห็นการเร่ขายตามถนนทั่วไป
ในกรุงดาการ์ 

  

 

ระบบการจราจร 

การขับขี่ยานยนต์เป็นระบบเดินรถทางขวา (พวงมาลัยรถยนต์อยู่ทางซ้าย) 
สามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศได้ ดังนั้น ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ
ของไทยสามารถใช้อนุญาติขับขี่ในเซเนกัลได้ 

จำนวนรถยนต์ในกรุงดาการ์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาก สภาพการจราจรทั่วไปคล่องตัว
อย่างไรก็ตาม ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนถนนหนทางจะขวักไขว่ไปด้วยยานพาหนะ
และผู้คนสัญจร การขับขี่ในเซเนกัลจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง 
เนื่องจากความไม่มีระเบียบของผู้ใช้ถนนหนทาง 

 

ระบบขนส่งมวลชน

ในกรุงดาการ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมวลชนประกอบด้วย

1. รถเมล์เล็กและรถประจำทาง

   ส่วนใหญ่ตัวรถและเบานั่งอยู่ในสภาพเก่า มีผู้โดยสารแน่น ชาวต่างชาติไม่นิยม
   ใช้บริการ เนื่องจากไม่สะดวก และเสี่ยงต่อการล้วงกระเป๋า

2. รถยนต์รับจ้าง (Taxi) 

    ส่วนใหญ่ตัวรถและเบานั่งอยู่ในสภาพที่เก่าเช่นกัน ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
    ต้องทำการตกลงค่าโดยสารก่อนใช้บริการ 

 

*****************