การแพทย์และสาธารณสุข

การแพทย์และสาธารณสุข

15 ก.ย. 2562

69 view

การแพทย์และสาธารณสุข 

บางเขตของกรุงดาการ์ยังคงมีโรคมาลาเรียหลงเหลืออยู่ แต่สำหรับคนพื้นเมืองแล้ว
จะถือว่าเป็นธรรมดา และแพทย์มีความชำนาญในการรักษาโรคนี้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงออกสู่ตลาด จะมีแมลงวันชุกชุมมาก
บ้านที่ไม่มีมุ้งลวดจะต้องคอยระมัดระวัง มิฉะนั้นแมลงวันจะเข้าไปก่อความรำคาญ
และอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาให้ด้วย 

โรงพยาบาลของรัฐในกรุงดาการ์มี ดังนี้ 

1. Hopital Aristide Le Dantec
    ที่อยู่ : Avenue Pasteur (เขต Plateau) กรุงดาการ์
    หมายเลขโทรศัพท์ : 
+221-33-889-3800

2. Hopital Principale (โรงพยาบาลกลาง) 
    ที่อยู่ : Avenue Nelson Mandela & Roume (เขต Plateau) กรุงดาการ์ 
    หมายเลขโทรศัพท์ : +221-33-839-5050
    E-mail: hopitalprincipal@hpd.sn
    
http://www.hopitalprincipal.sn/

3. Centre Hospitalier Universitaire de Fann
    ที่อยู่ : Avenue Cheikh Anta Diop เขต Fann กรุงดาการ์ 
    หมายเลขโทรศัพท์ : +221-33-869-1818
    
http://www.chnu-fann.com/

 

ปกติคนพื้นเมืองใช้บริการคับคั่ง และสถานพยาบาลของเอกชนอีกหลายแห่ง
โดยแพทย์เป็นชาวฝรั่งเศสและชาวเลบานอน ค่าตรวจและรักษาอยู่ในเกณฑ์
สูงตามมาตรฐานยุโรป ปกติต้องนัดหมายล่วงหน้า ส่วนใหญ๋มีอุปกรณ์แพทย์
ค่อนข้างเก่า ยารักษาโรคนำเข้าจากฝรั่งเศสเป็นหลัก 

ทั้งนี้ หากประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยว ทำงาน หรือ พำนักในเซเนกัล 
ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง และโรคไข้กาฬหลังแอ่น พร้อมทั้ง
ขอใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนด้วย นอกจากนี้ ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้าน
ยารักษาโรคประจำตัว ยากันยุงชนิดน้ำ - ครีม มาระหว่างการพำนักอยู่ใน
เซเนกัลด้วย 

 

                                  **************