โปรดระวังการหลอกลวงทางอินเตอร์เนต

โปรดระวังการหลอกลวงทางอินเตอร์เนต

16 ก.ค. 2558

2,416 view

ประชาสัมพันธ์

โปรดระวังการหลอกลวงทางอินเตอร์เนตจากชาวแอฟริกันตะวันตก

ตามที่ในปัจจุบันมีการแอบอ้างจากชาวแอฟริกันตะวันตกขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการชักชวนดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าโดยสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ นั้น

ขอเรียนว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นเรื่องหลอกลวง โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.   การแอบอ้างว่า เป็นผู้ลี้ภัย ในค่ายอพยพในกรุงดาการ์ เซเนกัล ว่าได้รับมรดกจากบิดาที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองแต่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องมรดกเองได้จึงต้องการความช่วยเหลือในการโอนเงินมรดกมายังประเทศไทย และใช้บัญชีของเหยื่อรับโอนเงินให้บุคคลดังกล่าว โดยเหยื่อจะต้องโอนเงินค่าดำเนินการต่าง ๆ ก่อน อาทิ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าทนายความ ค่าดำเนินการด้านเอกสาร หรือค่าภาษีต่าง ๆ

2.   การแอบอ้างเพื่อ อาสาให้ความช่วยเหลือติดตามเงินที่ถูกหลอก ไป โดยภายหลังจากที่เหยื่อถูกหลอกก็จะมีผู้หลอกลวงอีกกลุ่มติดต่อเข้ามาอาสาดำเนินการเพื่อให้ได้เงินคืน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็คือคนร้ายกลุ่มเดียวกันที่จะทำให้เหยื่อเสียเงินมากขึ้นไปอีก

3.   การแอบอ้างว่า เป็นบริษัทนำเข้า มีความสนใจซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยผู้ส่งออกไทยต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนนำเข้าสินค้า ค่าดำเนินการ ค่าภาษี หรือค่าเช่าโกดังสินค้า เป็นต้น

ปัจจุบัน การหลอกลวงทางอินเตอร์เนตมีหลายรูปแบบ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการติดต่อเจรจา/การทำธุรกรรมกับชาวแอฟริกันตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ หากการติดต่อเอกสารราชการหรือการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ก็อาจอนุมานได้ว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวงทางอินเตอร์เนต ทั้งนี้ โปรด งดการโอนเงิน แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาด และสามารถแจ้งหรือขอรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสาร/ ข้อมูลบุคคล/ ทะเบียนบริษัท/ กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปยังประเทศในแอฟริกาตะวันตก ได้ที่ 

1.   กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์  +66 2 575 1047 ถึง 51
โทรสาร +66 2 575 1052
อีเมล์: consular02@mfa.go.th

2. แผนกกงสุล  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
L’Ambassade Royale de Thailande
เลขที่ 10  Rue Leon G.Damas,
Fann Residence, Dakar,  SENEGAL

หมายเลขโทรศัพท์  +221 33 869 32 90  
โทรสาร +221 33 824 84 58
อีเมล์: thaidkr@orange.sn  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบโดยทั่วกัน

                                                                                              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
                                                                                                              กรกฎาคม 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โทร. (221) 33 869 32 90
โทรสาร (221) 33 824 84 58