ฟ้าทอฝัน - แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

ฟ้าทอฝัน - แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

17 ส.ค. 2558

1,942 view

ภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ฟ้าทอฝัน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำขึ้น สามารถติดตามชมภาพยนตร์ โดยคลิกที่ตอนต่าง ๆ ดังนี้