วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 330 view

เขตอาณา คือ ประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลด้วยแม้จะไม่มีสำนักงานอยู่ในบริเวณนั้นๆ

ประเทศที่อยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มี 12 ประเทศ ดังนี้ 

1. บูร์กินาฟาโซ     

2.  กาบูเวร์ดี         

3. โกตดิวัวร์          

4. กาบอง             

5. แกมเบีย           

6. กินี                      

7. กินีบิสเซา         

8. ไลบีเรีย            

9. มาลี                

10. เซเนกัล          

11. เซียร์ราลีโอน   

12. โตโก             

ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่าง

                               ********