ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2566

| 662 view

หากท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โปรดดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ_ส.ส._2.3

ส.ส._1.8_หน้า ส.ส._1.8_หลัง  

------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โทร. +221 33 869 32 90
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ dakar.thaiembassy.org
Royal Thai Embassy - Dakar, Senegal - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์