กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ธ.ค. 2563

156 view

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน CEM Ouakam 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต Ouakam กรุงดาการ์ มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน และคุณครู 22 คน โดยในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่โรงเรียนดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ