เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

26 พ.ย. 2563

98 view

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Jorge Carlos Fonseca ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี โดยในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือและแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประชาชน และการค้าการลงทุน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและคมนาคมกาบูเวร์ดี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ