เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 519 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาง Aïssata Tall Sall รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้แสดงความขอบคุณสำหรับไมตรีจิตการสนับสนุน และความร่วมมือที่กระทรวงการต่างประเทศเซเนกัลมีให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ตลอดช่วงการประจำการ ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของโครงการสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้ผลักดันร่วมกับฝ่ายเซเนกัล โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร การประมง และสาธารณสุข พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมของประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ