เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

| 190 view

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Osamu Izawa เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและข้อจำกัดต่าง ๆ ในการดำเนินความร่วมมือกับเซเนกัล รวมถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจในเซเนกัล โดยเฉพาะแร่ธาตุและพลังงาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำ
การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล โดยกระชับความร่วมมือระหว่าง
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในการสานต่อโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ว่างเว้นไปในช่วงสถานการณ์โควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ