เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

| 197 view

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kim Ji-joon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือกับเซเนกัล โดยเฉพาะความสำเร็จของบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ที่มาลงทุนในโรงงานผลิตปลาทูน่าแปรรูปที่เซเนกัลเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ รวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างเกาหลีใต้กับเซเนกัลในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพื้นที่ห่างไกลในเซเนกัลและภูมิภาคแอฟริกา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ