กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ธ.ค. 2566

| 434 view

นางสาวพฒนี หอมจิตต์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เป็นประธานในพิธี
วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ