สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

| 342 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
 
 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Hotel Ngor Diarama กรุงดาการ์ โดยมีนาย Ousmane DIOP อธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก และตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศเซเนกัล เข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศและผู้แทนรัฐบาลเซเนกัล ทั้งนี้ คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาคมและชุมชนไทยในเซเนกัลและเขตอาณาเข้าร่วมงานกว่า 150 คน
 
ในโอกาสนี้ นางสาวพฒนี หอมจิตต์ อุปทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้ อุปทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่ไทยกับเซเนกัลมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีระหว่างกัน และได้ดำเนินความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UHC) ซึ่งอธิบดีกรมเอเชีย แปซิฟิกและตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศเซเนกัลได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีที่ไทยกับเซเนกัลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน แสดงความขอบคุณที่ไทยได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขในเซเนกัลด้วยดีมาโดยตลอด และว่ารัฐบาลเซเนกัลประสงค์จะผลักดันการขยายความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างกันเพื่อยกระดับความใกล้ชิดระหว่างประชาชน เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
 
ภายหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ อุปทูตฯ ได้เชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอำนวยพรแด่นาย Macky Sall ประธานาธิบดีเซเนกัล ตลอดจนมิตรภาพ ความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ
 
ทั้งนี้ ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดฉายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศักยภาพด้านซอฟพาวเวอร์ของไทย รวมถึงผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง