อุปทูตฯ และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐแกมเบีย เพื่อสำรวจภูมิประเทศ/ศึกษาความพร้อมของสาธารณรัฐแกมเบียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Islamic Summit Conference ครั้งที่ 15 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

อุปทูตฯ และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐแกมเบีย เพื่อสำรวจภูมิประเทศ/ศึกษาความพร้อมของสาธารณรัฐแกมเบียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Islamic Summit Conference ครั้งที่ 15 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 203 view

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐแกมเบียเพื่อสำรวจภูมิประเทศ และศึกษาความพร้อมของสาธารณรัฐแกมเบียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Islamic Summit Conference ครั้งที่ 15 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation - OIC)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพฒนี หอมจิตต์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนกรุงบันจูล สาธารณรัฐแกมเบียเพื่อสำรวจภูมิประเทศ และศึกษาความพร้อมของสาธารณรัฐแกมเบียในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Islamic Summit Conference ครั้งที่ 15 ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of Islamic Cooperation - OIC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 พ.ค. 2567

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Yankuba Dibba ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานเลขาธิการ OIC แกมเบีย (The Gambia OIC Secretariat) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมฯ และเยี่ยมชมสถานที่ ณ ศูนย์ประชุม The Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center กรุงบันจูล ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ อุปทูตฯ ยังได้พบหารือกับนาง Ndey Alima Ceesay อธิบดีกรมตะวันออกกลาง ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านพิธีการของ OIC แกมเบีย พร้อมด้วยนาย Omar S.F. Suwa ผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และประชาชนแกมเบียในต่างแดน เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการด้านพิธีการสำหรับกรณีที่ประเทศไทยพิจารณาส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

นอกจากนี้ อุปทูตฯ ได้พบหารือกับนาง Mariama Khan Jallow ผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และประชาชนแกมเบียในต่างแดน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับแกมเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการสนับสนุนระหว่างกันในองค์การระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ