อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พบปะชุมชนไทยในกรุงบันจูล สาธารณรัฐแกมเบีย

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พบปะชุมชนไทยในกรุงบันจูล สาธารณรัฐแกมเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 207 view

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พบปะชุมชนไทยในกรุงบันจูล สาธารณรัฐแกมเบีย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวพฒนี หอมจิตต์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้พบปะชุมชนไทยในสาธารณรัฐแกมเบีย โดยอุปทูตฯ ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพในแกมเบีย โดยในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามเพื่อรับทราบข้อมูลและกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งแจ้งย้ำช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้คนไทยรู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายคนไทยในแกมเบียให้มีความคุ้นเคยระหว่างกัน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ