วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

23 ต.ค. 2563

133 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยนายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ อุปทูตฯ เป็นประธานในพิธีโดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนชุมชนไทยในเซเนกัล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ