กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 539 view

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก Pouponnière des Soeurs Franciscaines Missionaires de Marie เขต Médina กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงดาการ์ ได้ร่วมมอบสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อม อาหารสำหรับทารก แป้งเด็ก กระดาษเปียกสำหรับทารกแรกเกิดแก่สถานรับเลี้ยงเด็ก Pouponnière des Soeurs Franciscaines Missionaires de Marie เขต Médina กรุงดาการ์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ดูแลเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมกับความพิการหรือโรคประจำตัว ถูกทอดทิ้งหรืออยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก รวมถึงเด็กทารกที่มารดาเสียชีวิตในแผนกสูติกรรมหรือไม่สามารถให้นมบุตรได้ รวมกว่า 80 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์

ในโอกาสดังกล่าว ซิสเตอร์ Marie-Camen ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กฯ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และคณะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และหวังว่าสิ่งของที่นำมาบริจาคจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ในการนี้ ซิสเตอร์ Marie-Camen แสดงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก Pouponnière des Soeurs Franciscaines Missionaires de Marie ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2498 และตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี รับดูแลเด็กทารกมาแล้วกว่า 4,150 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ