กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 463 view

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงชุมชนไทยในกรุงดาการ์เข้าร่วม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในการนี้ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และ นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมทั้งจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง